Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 10.07.2020

Problem szkód i zagrożenia powodowanego przez dziki

W ostatnich tygodniach na terenie Gminy Kobylanka, poza obwodami łowieckimi – głównie w miejscowościach Kobylanka, Morzyczyn i Zieleniewo oraz Kunowo – odnotowano liczne przypadki szkód wyrządzonych przez dziki. Straż Gminna oraz inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa tut. urzędu byli wielokrotnie powiadamiani przez mieszkańców gminy, sołtysów i radnych o zagrożeniu, jakie stwarzają dziki podchodzące pod zabudowane posesje w centralnych częściach miejscowości. Odnotowano również zwiększoną ilość zdarzeń drogowych z udziałem tych zwierząt.

Bez wątpienia przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być:
• zwiększająca się systematycznie populacja dzików,
• niedostosowanie planów łowieckich do wielkości populacji dzików (lub niewykonywanie przyjętych planów),
• niekontrolowane dokarmianie dzików,
• ogrodzenie obwodnicy miejscowości Motaniec, Kobylanka, Morzyczyn i Zieleniewo.
Podobna sytuacja miała miejsce jesienią 2016 r. Zainicjowane wówczas przez Urząd Gminy w Kobylance spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwa Kliniska oraz kół łowieckich spowodowało podjęcie przez myśliwych bardzo skutecznych działań, które zredukowały populację dzika i rozwiązały czasowo problem. Ostatnie wydarzenie dowodzą jednak, że problem ze szkodami i zagrożeniem, jakie stwarzają dziki na terenach zabudowanych, jednak powrócił.

W związku z powyższym Wójt Gminy Kobylanka zwrócił się ponownie do kół łowieckich (pismo znak: OŚ. 6150.4.2019.ML z dnia 18.09.2019 r.) z prośbą o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do wyprowadzenia dzików z miejscowości poprzez stworzenie np. poletek żerowych na nieużytkach zlokalizowanych na terenach niezurbanizowanych oraz poprzez zmianę planów łowieckich i zwiększenie odstrzału dzików.

Jednocześnie prosimy o niedokarmianie zwierząt leśnych oraz o niewyrzucanie odpadów organicznych do lasów i na pola (w szczególności na tereny sąsiadujące bezpośrednio z terenami zurbanizowanymi). Prosimy także o zamykanie boksów na odpady i niepozostawianie odpadów w workach poza pojemnikami.


Urząd Gminy w Kobylance

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2020
M T W T F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31