Ostrzeżenia Pogodowe

Czwartek - 28.05.2020

Funkcje gospodarcze

Funkcjami gospodarczymi gminy Kobylanka są obecnie:

 • Funkcja osadnicza dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego,
 • Funkcja turystyczno - rekreacyjna,
 • Przemysł, rzemiosło i usługi jako funkcje uzupełniające,
 • Gospodarka rolna i leśna.

Biorąc pod uwagę obecny kształt województwa zachodniopomorskiego, gmina położona jest w jego zachodniej części granicząc z następującymi jednostkami administracyjnymi:

 • od zachodu z miastem Szczecin,
 • od południowego zachodu z gminą Stare Czarnowo,
 • od wschodu i południowego wschodu z gminą Stargard Szczeciński,
 • od północy z gminą Goleniów.

Granice administracyjne gminy na przeważającej długości są granicami sztucznymi, jedynie w południowo-wschodniej części wyznacza je linia brzegowa jeziora Miedwie, leżącego poza gminą Kobylanka, a na południowym  zachodzie granica nawiązuje swym przebiegiem do koryta lub krawędzi doliny Płoni.

Położenie gminy w określonej przestrzeni geograficznej powoduje, że wyróżnić można następujące układy powiązań przyrodniczych i funkcjonalnych:

 • układ hydrograficzny - położenie gminy wokół północnej części jeziora Miedwie oraz między dolinami rzek Płoni i Iny,
 • układ leśny - położenie w strefie kompleksów leśnych Puszczy Goleniowskiej i Puszczy Bukowej - w granicach gminy znajdują się południowe partie Puszczy Goleniowskiej,
 • układ kompleksów glebowo-rolniczych - południowo-wschodnia część gminy jest fragmentem obszaru o wiodącej funkcji produkcji żywności (rejon stargardzko-pyrzycki),
 • pasmo urbanizujące się Szczecin - Stargard Szczeciński - położenie gminy na obszarze węzłowym aglomeracji szczecińskiej w obrębie Szczecińskiego Zespołu Miejskiego,
 • ponadregionalne korytarze infrastruktury technicznej (droga krajowa nr 10; dwutorowa zelektryfikowana linia kolejowa Szczecin-Poznań; napowietrzna linia wysokiego napięcia Elektrownia Dolna Odra - Dunowo).

Gmina zajmuje obszar 122,05 km2. Zorganizowana jest z 10 sołectw, w skład których wchodzi 18 jednostek osadniczych (wsi, przysiółków, kolonii i osad), w których staropomorska tradycja przeplata się z nowoczesnością.

To także miejsca tworzące historię Pomorza, a przede wszystkim zdarzenia wyryte konkretnymi datami, a istotne bardzo dla dzisiejszych aglomeracji miejskich skupionych w Szczecińskim Obszarze Metropolitarnym. To w Kobylance burmistrzowie obu miast po długiej i wyniszczającej wojnie (1456 -1460) o prawa składu nad Inoujściem, zawarli pokój a na znak zgody zasadzili lipę, zwaną przez wszystkich późniejszych Wieńcem Zgody, protoplastę części herbu gminy Kobylanka, będącą po dziś dzień pamiątką tamtych dni i atrakcją turystyczną.

Kalendarz wydarzeń

Maj 2020
M T W T F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31