Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 10.07.2020

CKiR w Kobylance

Pokaż na mapie
Kontakt
Telefon: 91 561 03 56
WWW: www.gok.kobylanka.pl
Email: Sekretariat: gok@kobylanka.pl
Dyrektor: dyrektor@gok.kobylanka.pl
„Czas Kobylanki”: redakcja@kobylanka.pl
Adres: ul. Jeziorna 6, 73-108 Kobylanka


Gminny Ośrodek Kultury w Kobylance utworzony został uchwałą Rady Gminy w 2001 r.

Jest to miejsce z tradycją ponad trzydziestoletnią, które skupia pasjonatów różnych dziedzin działalności artystycznej: literatury, muzyki, teatru, tańca,plastyki, rękodzieła artystycznego i turystyki. Z jednej strony kultywuje się tradycje regionu, a z drugiej patronuje nowoczesnym formom wyrażania siebie poprzez sztukę.

Oferta Ośrodka Kultury dotyczy głównie zajęć o charakterze artystycznym, w których uczestniczą wszystkie pokolenia. Działalność ośrodka uwzględnia również przyszły rozwój wychowanków, tak by jak najlepiej przygotować ich do życia, pomóc odnaleźć im swoje potrzeby i zdolności, celem kierunkowego kształtowania artystycznego.

Do zadań Ośrodka Kultury należy w szczególności:


  1. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.
  2. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
  3. Tworzenie warunków dla rozwoju ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką.
  4. Organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych.
  5. Propagowanie amatorskiego ruchu artystycznego i kulturalnego oraz zachęcanie do aktywnego współtworzenia i kultywowania wartości kultury.
  6. Kształtowanie wzorca aktywnego uczestnictwa w kulturze, turystyce i sporcie.

Gminny Ośrodek Kultury w Kobylance jest organizatorem i współorganizatorem cyklicznych koncertów muzyki estradowej, poważnej i ludowej, spektakli,warsztatów malarskich, wystaw, kiermaszy, pokazów sztuki ludowej,pokazów ogrodniczych, imprez okolicznościowych, turystyki pieszej,rowerowej i rekreacji.

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00


W miejscowym Gminnym Ośrodku Kultury działają:


Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2020
M T W T F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31