Ostrzeżenia Pogodowe

Czwartek - 28.05.2020

HeraldykaUZASADNIENIE HISTORYCZNO-HERALDYCZNE DLA HERBU I FLAGI GMINY KOBYLANKA


Gmina Kobylanka położona jest na Nizinie Szczecińskiej w zachodniej części powiatu stargardzkiego (województwo zachodniopomorskie). Obszar gminy obejmuje 122,05 km2, a w jej skład wchodzi 10 sołectw (Bielkowo, Cisewo, Jęczydół, Kobylanka, Kunowo, Motaniec, Morzyczyn-Zieleniewo, Niedźwiedź, Rekowo, Reptowo). Gmina ma obecnie charakter wybitnie turystyczno-rekreacyjny. W jej granicach znajduje się południowy kraniec Puszczy Goleniowskiej oraz północny brzeg jeziora Miedwie. Gmina wykorzystuje zwłaszcza swe położenie nad jeziorem, gdzie rozwinęła i nadal rozbudowuje bazę turystyczną, stanowiącą podstawowe centrum wypoczynkowo-rozrywkowe dla mieszkańców dwóch dużych niezbyt odległych miast: Stargardu Szczecińskiego i Szczecina.

Większość miejscowości na obszarze dzisiejszej gminy Kobylanka powstała dopiero w okresie tzw. kolonizacji frydrycjańskiej w II połowie XVIII wieku. Tylko Bielkowo, Kobylanka, Kunowo i Rekowo mają metrykę średniowieczną. Trzy z nich (Bielkowo, Kobylanka, Rekowo) aż do czasów sekularyzacji w 1535 roku stanowiły własność cystersów z Kołbacza (obecnie gmina Stare Czarnowo), a potem weszły w skład domeny książęcej. Kunowo natomiast od 1248 roku (pierwsza wzmianka) znajdowało się w posiadaniu biskupstwa kamieńskiego, a następnie w XVII wieku przeszło w ręce – zmieniających się dosyć często – prywatnych właścicieli i w ich posiadaniu pozostawało aż do 1945 roku.

Z przeszłością Kobylanki wiąże się zasadniczo tylko jedno istotne wydarzenie. W XV wieku (1454-1463) toczyła się długotrwała i zacięta wojna handlowa między Stargardem a Szczecinem, która zakończyła się porozumieniem zawartym właśnie w tej miejscowości. Symbolicznym znakiem zgody stała się lipa posadzona przy miejscowym kościele, która dała początek tzw. Wieńcowi Zgody. Tworzy go szpaler tych drzew sadzonych systematycznie w kolejne setne rocznice podpisania pokoju. Najstarsza lipa stanowi obecnie pomnik przyrody.

Mimo iż w okresie przedwojennym pruskie gminy wiejskie miały prawo do posługiwania się własnymi herbami i flagami, gmina Kobylanka nigdy takimi insygniami się nie posługiwała ani też o nie nie zabiegała. Pierwsze prace w kierunku stworzenia gminnego herbu podjęte zostały dopiero na początku lat 90. XX wieku. Wydane 8 marca 1990 roku Ustawa o samorządzie terytorialnym i 18 maja 1990 roku Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym przyznały bowiem wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego prawo do posługiwania się herbem i flagą. Wówczas to w 1996 roku w nieaktualnym już statucie gmina wprowadziła herb dwudzielny w pas z lipą w polu pierwszym i sieją miedwiańską w polu drugim (rys. 1). Mimo dobrego doboru godeł herb ten nie odpowiadał jednak zasadom heraldycznym, przede wszystkim ze względu na zły rysunek godeł. Ponieważ w owym czasie herby jednostek samorządowych nie wymagały jeszcze opiniowania ze strony Komisji Heraldycznej przy MSWiA, gmina Kobylanka zaczęła posługiwać się tym znakiem i robi to do dnia dzisiejszego.Rys. 1. Herb Gminy Kobylanka z 1996 roku.

W 2007 roku – w związku z przygotowywaniem nowego statutu – gmina podjęła jednak decyzję, by dokonać w istniejącym znaku niezbędnych korekt i poddać go ocenie komisji heraldycznej. Ze względu na długi czas użytkowania dotychczasowego herbu postanowiono nie zmieniać ani zastosowanego podziału tarczy, ani wykorzystanych w herbie godeł, ani użytych barw heraldycznych. Poprawki wniesiono przede wszystkim do proporcji i kształtu tarczy, a także do rysunku godeł, którym nadano wygląd odpowiadający zasadom heraldycznym.


Herb gminy:

Herbem gminy jest tarcza dwudzielna w pas, gdzie w złotym polu - pierwszym (górnym) jest zielona lipa, a w błękitnym polu - drugim (dolnym) – srebrna sieja miedwiańska. Tynktura (barwa) złota może być zastąpiona barwą żółtą, a tynktura srebrna – białą (zob. załącznik 1).
Załącznik nr 1

Lipa nawiązuje do wspomnianego wyżej porozumienia zawartego po stargardzko-szczecińskiej wojnie handlowej w XV wieku. Było to w dziejach gminy jedyne wydarzenie historyczne, które wprowadziło ją na chwilę w krąg wielkiej polityki zachodniopomorskiej. Mimo iż od wydarzenia tego minęły setki lat i zmienili się etniczni mieszkańcy gminy, to pamięć o nim jest nadal pielęgnowana, a najstarsza lipa i Wieniec Zgody stanowią obecnie największą historyczną i turystyczną atrakcję Kobylanki.
Przedstawiona w polu drugim sieja miedwiańska stanowi natomiast jeden z gatunków ryb występujący w jeziorze Miedwie. Obok siei żyją w tym jeziorze m. in. sielawa, szczupak, okoń, węgorz i leszcz. O ile jednak pozostałe gatunki występują również w innych wodach województwa zachodniopomorskiego, to sieja charakterystyczna jest wyłącznie dla Miedwia. Przedstawiony w herbie ten konkretny gatunek ryby symbolizuje samo położenie nad wspomnianym jeziorem, ale także rekreacyjno-turystyczne funkcje gminy.

Flaga gminy

Ustawa z 1990 roku zezwalała gminom jedynie na posługiwanie się własnym herbem. Nowe możliwości wprowadziła jednak Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa z 29 grudnia 1998 roku. Na jej mocy „jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać [...] własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole”. W związku z tym gmina Kobylanka wprowadza również własną flagę oraz flagę urzędową.

Flagą gminy Kobylanka jest prostokątny płat tkaniny w proporcjach szerokości do długości jak 5:8. Stanowią ją cztery pasy o równej wysokości w barwach: biały, zielony, niebieski. Barwy te wywodzą się z herbu gminy (zob. załącznik 2).Załącznik nr 2


Flagą urzędową jest flaga gminy z herbem gminy umieszczonym w części czołowej płata (zob. załącznik 3). Jest to uroczysta odmiana flagi gminy.
Barwy flagi wywodzą się z herbu gminy i jednocześnie symbolizują:

  • zielona – śródleśne położenie gminy;
  • niebieska – położenie nad Miedwiem i funkcje rekreacyjne gminy;
  • biała – czyste środowisko.
Załącznik nr 3

Flaga gminy wywieszana jest na budynku Urzędu Gminy w czasie obrad rady oraz w czasie uroczystości gminnych i państwowych. Zamiennie może być wówczas używana flaga urzędowa. Flagę gminną wywiesza się także w miejscach publicznych w czasie uroczystości gminnych i państwowych. Może być ona także wywieszana na budynkach instytucji, przedsiębiorstw i organizacji społecznych w czasie uroczystości gminnych.

Flagę urzędową wywiesza się na gmachu Urzędu Gminy, gdy w gminie składa oficjalną wizytę wojewoda, premier rządu RP, marszałek sejmu lub senatu RP, prezydent RP lub ambasador państwa akredytowanego przy rządzie RP. Flagę urzędową wywiesza się także podczas uroczystości publicznych, gdy bierze w nich udział rada gminy in gremio lub jej przewodniczący, lub wójt.

Kalendarz wydarzeń

Maj 2020
M T W T F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31