Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 10.07.2020

Organizacje i instytucje

Zapraszamy do zapoznania się™ z Raportem z monitorowania realizacji zasady partycypacji społecznej przez Urząd Gminy Kobylanka (pdf).

Na terenie gminy Kobylanka funkcjonują organizacje i instytucje, które oferują usługi dla społeczeństwa w celu ich osobistego, społecznego i gospodarczego rozwoju. Instytucje wykazując się znajomością lokalnych realiów zajmują się pozyskiwaniem środków unijnych w celu najlepszego wykorzystania pojawiających się w gminie możliwości. Współdziałają w zakresie redukcji bezrobocia i wykluczenia społecznego.
Potrzeby mieszkańców gminy są zróżnicowane, ale i w większości przypadków przez nią zaspakajane. W Kobylance świadczone są usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Indywidualnym osobom jak i całym rodzinom umożliwia się przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
W gminie dostrzegany jest duży potencjał ludzki, który objawia się chociażby w działalności kół gospodyń wiejskich. Panie chcąc się oderwać od codzienności, biorą udział w uroczystościach, pogłębiają swoją wiedzę kulinarną, rozwijają się pod względem kulturalnym i artystycznym oddziałując przez to na sąsiadów. Gmina dba o bezpieczeństwo i wygodę lokalnej społeczności. W Kobylance znajduje się piękny kościółek. Jest urząd pocztowy, działają ochotnicze straże pożarne. Gmina zapewnia swoim mieszkańcom wiele możliwości rozwoju, atrakcji różnego typu, ale przede wszystkim dba o komfort codziennego życia każdego z nich.

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2020
M T W T F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31